• કયા દબાણમાં ટળ્યો સુધારો?

  વીમા નિયમનકાર IRDA એ જીવન વીમા પૉલિસીની સરેન્ડર વેલ્યૂને લગતા નિયમોમાં ફેરફાર કર્યો છે..વીમા પૉલિસીને મેચ્યોરિટી પહેલાં બંધ કરાવવાને સરેન્ડર માનવામાં આવે છે

 • કયા દબાણમાં ટળ્યો સુધારો?

  વીમા નિયમનકાર IRDA એ જીવન વીમા પૉલિસીની સરેન્ડર વેલ્યૂને લગતા નિયમોમાં ફેરફાર કર્યો છે..વીમા પૉલિસીને મેચ્યોરિટી પહેલાં બંધ કરાવવાને સરેન્ડર માનવામાં આવે છે

 • કયા દબાણમાં ટળ્યો સુધારો?

  વીમા નિયમનકાર IRDA એ જીવન વીમા પૉલિસીની સરેન્ડર વેલ્યૂને લગતા નિયમોમાં ફેરફાર કર્યો છે..વીમા પૉલિસીને મેચ્યોરિટી પહેલાં બંધ કરાવવાને સરેન્ડર માનવામાં આવે છે

 • વિઝા અને માસ્ટરકાર્ડ પર RBIની કડકાઇ

  વિઝા અને માસ્ટરકાર્ડ પર ચાલ્યો આરબીઆઇનો ડંડો? આરબીઆઇ ગર્વનરે બેંકોને કઇવાત માટે કર્યા એલર્ટ? એચસીએલ કર્મચારીઓ માટે શું થયું અનિવાર્ય?

 • વિઝા અને માસ્ટરકાર્ડ પર RBIની કડકાઇ

  વિઝા અને માસ્ટરકાર્ડ પર ચાલ્યો આરબીઆઇનો ડંડો? આરબીઆઇ ગર્વનરે બેંકોને કઇવાત માટે કર્યા એલર્ટ? એચસીએલ કર્મચારીઓ માટે શું થયું અનિવાર્ય?

 • આ વીમો લેતા જ નહીં

  વીમા નિયમનકાર IRDAIના ડેટા અનુસાર, જીવન વીમા કંપનીઓએ વર્ષ 2023-24માં એપ્રિલથી સપ્ટેમ્બર વચ્ચે કુલ 1.58 લાખ કરોડ રૂપિયાનું પ્રીમિયમ એકત્ર કર્યું હતું, જેમાં સિંગલ પ્રીમિયમ પોલિસીનો હિસ્સો 1.09 લાખ કરોડ રૂપિયા હતો.

 • આ વીમો લેતા જ નહીં

  વીમા નિયમનકાર IRDAIના ડેટા અનુસાર, જીવન વીમા કંપનીઓએ વર્ષ 2023-24માં એપ્રિલથી સપ્ટેમ્બર વચ્ચે કુલ 1.58 લાખ કરોડ રૂપિયાનું પ્રીમિયમ એકત્ર કર્યું હતું, જેમાં સિંગલ પ્રીમિયમ પોલિસીનો હિસ્સો 1.09 લાખ કરોડ રૂપિયા હતો.

 • આ વીમો લેતા જ નહીં

  વીમા નિયમનકાર IRDAIના ડેટા અનુસાર, જીવન વીમા કંપનીઓએ વર્ષ 2023-24માં એપ્રિલથી સપ્ટેમ્બર વચ્ચે કુલ 1.58 લાખ કરોડ રૂપિયાનું પ્રીમિયમ એકત્ર કર્યું હતું, જેમાં સિંગલ પ્રીમિયમ પોલિસીનો હિસ્સો 1.09 લાખ કરોડ રૂપિયા હતો.

 • સમજી વિચારીને કરો હેલ્થ વીમાને રિન્યૂ

  હેલ્થ વીમા પૉલિસીને ચાલુ રાખવા માટે, તેને સમયાંતરે પ્રીમિયમ ભરીને રિન્યુ કરાવવું પડે છે. જ્યારે તમે પોલિસી રિન્યૂ કરો છો, ત્યારે તેને રિવ્યૂ કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે. તમારા પરિવારની હેલ્થકેર અંગેની જરૂરિયાતો બદલાઈ શકે છે.

 • સમજી વિચારીને કરો હેલ્થ વીમાને રિન્યૂ

  હેલ્થ વીમા પૉલિસીને ચાલુ રાખવા માટે, તેને સમયાંતરે પ્રીમિયમ ભરીને રિન્યુ કરાવવું પડે છે. જ્યારે તમે પોલિસી રિન્યૂ કરો છો, ત્યારે તેને રિવ્યૂ કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે. તમારા પરિવારની હેલ્થકેર અંગેની જરૂરિયાતો બદલાઈ શકે છે.