• વૃદ્ધોના વ્યાજ પર સરકારને તગડી કમાણી

  સીનિયર સીટિઝન દ્વારા બેન્કમાં કરવામાં આવતી FD અને બચત યોજનામાં મૂકવામાં આવતી રકમથી જે વ્યાજ મળે છે, તેના પર ટેક્સ વસૂલીને સરકારે વર્ષ 2023માં Rs 27,000 કરોડથી પણ વધારે આવક મેળવી છે.

 • ભારતીયોનું ગ્રીન કાર્ડ માટે વેઇટિંગ

  કેટલા ભારતીયોનું ગ્રીન કાર્ડ માટે વેઇટિંગ? x કેમ પ્રતિબંધ મૂક્યો બે લાખ ભારતીયોના એકાઉન્ટ્સ પર? લોન લેનારા માટે RBIએ શું કરી જાહેરાત?

 • ભારતીયોનું ગ્રીન કાર્ડ માટે વેઇટિંગ

  કેટલા ભારતીયોનું ગ્રીન કાર્ડ માટે વેઇટિંગ? x કેમ પ્રતિબંધ મૂક્યો બે લાખ ભારતીયોના એકાઉન્ટ્સ પર? લોન લેનારા માટે RBIએ શું કરી જાહેરાત?

 • FD જ કરાવવી છે તો આવી રીતે કરાવો

  જે લોકો જોખમ લેવા માંગતા નથી તેમના માટે FD એક સારો રોકાણ વિકલ્પ છે. … પરંતુ લોકોના રોકાણના લક્ષ્ય અલગ-અલગ હોય છે… અને તે મુજબ તમારા માટે યોગ્ય FD પસંદ કરવી જરૂરી છે… FD ઘણા પ્રકારની હોય છે… કઈ FDમાં ઈન્વેસ્ટ કરવું તે અંગેનો નિર્ણય ફાયદા અને ગેરફાયદાને સમજ્યા પછી લેવો જોઈએ… તો ચાલો જાણીએ વિવિધ FD વિશે જાણીએ..

 • FD જ કરાવવી છે તો આવી રીતે કરાવો

  જે લોકો જોખમ લેવા માંગતા નથી તેમના માટે FD એક સારો રોકાણ વિકલ્પ છે. … પરંતુ લોકોના રોકાણના લક્ષ્ય અલગ-અલગ હોય છે… અને તે મુજબ તમારા માટે યોગ્ય FD પસંદ કરવી જરૂરી છે… FD ઘણા પ્રકારની હોય છે… કઈ FDમાં ઈન્વેસ્ટ કરવું તે અંગેનો નિર્ણય ફાયદા અને ગેરફાયદાને સમજ્યા પછી લેવો જોઈએ… તો ચાલો જાણીએ વિવિધ FD વિશે જાણીએ..

 • FD જ કરાવવી છે તો આવી રીતે કરાવો

  જે લોકો જોખમ લેવા માંગતા નથી તેમના માટે FD એક સારો રોકાણ વિકલ્પ છે. … પરંતુ લોકોના રોકાણના લક્ષ્ય અલગ-અલગ હોય છે… અને તે મુજબ તમારા માટે યોગ્ય FD પસંદ કરવી જરૂરી છે… FD ઘણા પ્રકારની હોય છે… કઈ FDમાં ઈન્વેસ્ટ કરવું તે અંગેનો નિર્ણય ફાયદા અને ગેરફાયદાને સમજ્યા પછી લેવો જોઈએ… તો ચાલો જાણીએ વિવિધ FD વિશે જાણીએ..

 • SBIએ ડેબિટ કાર્ડના ચાર્જ વધાર્યાં

  જો તમારી પાસે SBIનું ડેબિટ કાર્ડ હોય તો હવે વધારે ફી ચૂકવવી પડશે. SBIએ પહેલી એપ્રિલથી ડેબિટ કાર્ડના વાર્ષિક મેઈન્ટેનન્સ ચાર્જ વધારવાની જાહેરાત કરી છે. SBIએ ડેબિટ કાર્ડના ચાર્જ વધાર્યાં હોવાથી અન્ય બેન્કો પણ ડેબિટ કાર્ડના ચાર્જમાં વધારો કરે તેવી શક્યતા છે.

 • Key Fact Statement જાણવું કેમ જરૂરી છે?

  આ એક પાનાનો ડોક્યુમેન્ટ હોય છે જેને તમે સરળતાથી વાંચીને લોનનો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ, લોનનો સમયગાળો, પ્રોસેસિંગ ફી, ફોરક્લોઝર ચાર્જિસ અને Late payment fee સહિત બધા ચાર્જિસ અને ફી અંગે જાણી શકો છો.

 • Key Fact Statement જાણવું કેમ જરૂરી છે?

  આ એક પાનાનો ડોક્યુમેન્ટ હોય છે જેને તમે સરળતાથી વાંચીને લોનનો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ, લોનનો સમયગાળો, પ્રોસેસિંગ ફી, ફોરક્લોઝર ચાર્જિસ અને Late payment fee સહિત બધા ચાર્જિસ અને ફી અંગે જાણી શકો છો.

 • Key Fact Statement જાણવું કેમ જરૂરી છે?

  આ એક પાનાનો ડોક્યુમેન્ટ હોય છે જેને તમે સરળતાથી વાંચીને લોનનો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ, લોનનો સમયગાળો, પ્રોસેસિંગ ફી, ફોરક્લોઝર ચાર્જિસ અને Late payment fee સહિત બધા ચાર્જિસ અને ફી અંગે જાણી શકો છો.