• દર મહિને કમાઇ આપતી FD!

  FD હંમેશા રોકાણનું એક સુરક્ષિત અને લોકપ્રિય માધ્યમ રહ્યું છે. આમાં સેફ્ટી તો મળે જ છે સાથે સાથે રિટર્ન પણ સારુ મળે છે. સુબોધ જેવા એવા લોકો કે જેઓ નિવૃત્તિ પછી આવકનો સોર્સ શોધે છે, તેમના માટે FD નિયમિત માસિક આવકનો એક સ્ત્રોત બની શકે છે

 • દર મહિને કમાઇ આપતી FD!

  FD હંમેશા રોકાણનું એક સુરક્ષિત અને લોકપ્રિય માધ્યમ રહ્યું છે. આમાં સેફ્ટી તો મળે જ છે સાથે સાથે રિટર્ન પણ સારુ મળે છે. સુબોધ જેવા એવા લોકો કે જેઓ નિવૃત્તિ પછી આવકનો સોર્સ શોધે છે, તેમના માટે FD નિયમિત માસિક આવકનો એક સ્ત્રોત બની શકે છે.

 • દર મહિને કમાઇ આપતી FD!

  FD હંમેશા રોકાણનું એક સુરક્ષિત અને લોકપ્રિય માધ્યમ રહ્યું છે. આમાં સેફ્ટી તો મળે જ છે સાથે સાથે રિટર્ન પણ સારુ મળે છે. સુબોધ જેવા એવા લોકો કે જેઓ નિવૃત્તિ પછી આવકનો સોર્સ શોધે છે, તેમના માટે FD નિયમિત માસિક આવકનો એક સ્ત્રોત બની શકે છે.

 • FD પર 8.80% જેટલું ઊંચું વ્યાજ

  બજાજ ફાયનાન્સ AAA રેટિંગ ધરાવતી NBFC છે જ્યારે શ્રીરામ ફાયનાન્સ AA રેટિંગ ધરાવે છે. બંનેએ થાપણદારોને FD પર વધારે વ્યાજ કમાવવાની ઑફર કરી છે. હવે અન્ય બેન્કો પણ વ્યાજ દર વધારે તેવી શક્યતા છે.

 • GREEN FD વિશે સાંભળ્યું છે?

  ગ્રીન ફિક્સ્ડ FDટમાં, નોર્મલ બેંક એફડીની જેમ, ગ્રાહકોને નિશ્ચિત સમયગાળા માટે ગેરંટેડ રિટર્ન મળે છે. તફાવત માત્ર ફન્ડ એલોકેશનમાં છે. ગ્રીન એફડી સ્કીમમાંથી બેંકો જે નાણાં એકત્ર કરે છે તેનો ઉપયોગ ઇકો-ફ્રેન્ડલી પ્રોજેક્ટ માટે કરવામાં આવે છે

 • GREEN FD વિશે સાંભળ્યું છે?

  ગ્રીન ફિક્સ્ડ FDટમાં, નોર્મલ બેંક એફડીની જેમ, ગ્રાહકોને નિશ્ચિત સમયગાળા માટે ગેરંટેડ રિટર્ન મળે છે. તફાવત માત્ર ફન્ડ એલોકેશનમાં છે. ગ્રીન એફડી સ્કીમમાંથી બેંકો જે નાણાં એકત્ર કરે છે તેનો ઉપયોગ ઇકો-ફ્રેન્ડલી પ્રોજેક્ટ માટે કરવામાં આવે છે

 • GREEN FD વિશે સાંભળ્યું છે?

  ગ્રીન ફિક્સ્ડ FDટમાં, નોર્મલ બેંક એફડીની જેમ, ગ્રાહકોને નિશ્ચિત સમયગાળા માટે ગેરંટેડ રિટર્ન મળે છે. તફાવત માત્ર ફન્ડ એલોકેશનમાં છે. ગ્રીન એફડી સ્કીમમાંથી બેંકો જે નાણાં એકત્ર કરે છે તેનો ઉપયોગ ઇકો-ફ્રેન્ડલી પ્રોજેક્ટ માટે કરવામાં આવે છે

 • FD જ કરાવવી છે તો આવી રીતે કરાવો

  જે લોકો જોખમ લેવા માંગતા નથી તેમના માટે FD એક સારો રોકાણ વિકલ્પ છે. … પરંતુ લોકોના રોકાણના લક્ષ્ય અલગ-અલગ હોય છે… અને તે મુજબ તમારા માટે યોગ્ય FD પસંદ કરવી જરૂરી છે… FD ઘણા પ્રકારની હોય છે… કઈ FDમાં ઈન્વેસ્ટ કરવું તે અંગેનો નિર્ણય ફાયદા અને ગેરફાયદાને સમજ્યા પછી લેવો જોઈએ… તો ચાલો જાણીએ વિવિધ FD વિશે જાણીએ..

 • FD જ કરાવવી છે તો આવી રીતે કરાવો

  જે લોકો જોખમ લેવા માંગતા નથી તેમના માટે FD એક સારો રોકાણ વિકલ્પ છે. … પરંતુ લોકોના રોકાણના લક્ષ્ય અલગ-અલગ હોય છે… અને તે મુજબ તમારા માટે યોગ્ય FD પસંદ કરવી જરૂરી છે… FD ઘણા પ્રકારની હોય છે… કઈ FDમાં ઈન્વેસ્ટ કરવું તે અંગેનો નિર્ણય ફાયદા અને ગેરફાયદાને સમજ્યા પછી લેવો જોઈએ… તો ચાલો જાણીએ વિવિધ FD વિશે જાણીએ..

 • FD જ કરાવવી છે તો આવી રીતે કરાવો

  જે લોકો જોખમ લેવા માંગતા નથી તેમના માટે FD એક સારો રોકાણ વિકલ્પ છે. … પરંતુ લોકોના રોકાણના લક્ષ્ય અલગ-અલગ હોય છે… અને તે મુજબ તમારા માટે યોગ્ય FD પસંદ કરવી જરૂરી છે… FD ઘણા પ્રકારની હોય છે… કઈ FDમાં ઈન્વેસ્ટ કરવું તે અંગેનો નિર્ણય ફાયદા અને ગેરફાયદાને સમજ્યા પછી લેવો જોઈએ… તો ચાલો જાણીએ વિવિધ FD વિશે જાણીએ..