શું ગ્રીન અને નોર્મલ FDના ઇન્ટરેસ્ટ રેટમાં કોઇ તફાવત છે?

ગ્રીન ફિક્સ્ડ FDટમાં, નોર્મલ બેંક એફડીની જેમ, ગ્રાહકોને નિશ્ચિત સમયગાળા માટે ગેરંટેડ રિટર્ન મળે છે. તફાવત માત્ર ફન્ડ એલોકેશનમાં છે. ગ્રીન એફડી સ્કીમમાંથી બેંકો જે નાણાં એકત્ર કરે છે તેનો ઉપયોગ ઇકો-ફ્રેન્ડલી પ્રોજેક્ટ માટે કરવામાં આવે છે

Published: April 3, 2024, 12:41 IST

શું ગ્રીન અને નોર્મલ FDના ઇન્ટરેસ્ટ રેટમાં કોઇ તફાવત છે?