• સહેલાઇથી મળતી આ લોન લેવી પડશે ભારે

  ભારતમાં ડિજિટલ લેન્ડિંગ માર્કેટ સતત વધી રહ્યું છે. નાણાકીય વર્ષ 2022-23માં 92,848 કરોડ રૂપિયાની ડિજિટલ લોન આપવામાં આવી હતી. Gen Z ડિજિટલ લોન લેવામાં મોખરે છે. પરંતુ ડિજિટલ લોન લેતા પહેલા તમારે તેના વિશે સારી રીતે જાણી લેવું જોઈએ

 • સહેલાઇથી મળતી આ લોન લેવી પડશે ભારે

  ભારતમાં ડિજિટલ લેન્ડિંગ માર્કેટ સતત વધી રહ્યું છે. નાણાકીય વર્ષ 2022-23માં 92,848 કરોડ રૂપિયાની ડિજિટલ લોન આપવામાં આવી હતી. Gen Z ડિજિટલ લોન લેવામાં મોખરે છે. પરંતુ ડિજિટલ લોન લેતા પહેલા તમારે તેના વિશે સારી રીતે જાણી લેવું જોઈએ

 • સહેલાઇથી મળતી આ લોન લેવી પડશે ભારે

  ભારતમાં ડિજિટલ લેન્ડિંગ માર્કેટ સતત વધી રહ્યું છે. નાણાકીય વર્ષ 2022-23માં 92,848 કરોડ રૂપિયાની ડિજિટલ લોન આપવામાં આવી હતી. Gen Z ડિજિટલ લોન લેવામાં મોખરે છે. પરંતુ ડિજિટલ લોન લેતા પહેલા તમારે તેના વિશે સારી રીતે જાણી લેવું જોઈએ

 • લોન ટ્રાન્સફરમાં ના કરી દેતા આ ભૂલ

  વધેલા EMIમાંથી રાહત મેળવવા માટે ઘણા લોકો હોમ લોન બેલેન્સ ટ્રાન્સફરનો વિકલ્પ પસંદ કરે છે.આમાં, તમારી લોન એક બેંકમાંથી બીજી બેંકમાં ટ્રાન્સફર થાય છે... લોન ટ્રાન્સફર ઓછા વ્યાજ દર, સારો ટેન્યોર અને કેટલીકવાર સારી સર્વિસ માટે કરવામાં આવે છે… જો કે કેટલીક ભૂલો છે જે તમારે ટાળવી જોઈએ.. જેથી કરીને તમે શક્ય તેટલા પૈસા બચાવી શકો... ચાલો હવે જાણીએ તે ભૂલો વિશે જે તમારે ટાળવાની છે.

 • લોન ટ્રાન્સફરમાં ના કરી દેતા આ ભૂલ

  વધેલા EMIમાંથી રાહત મેળવવા માટે ઘણા લોકો હોમ લોન બેલેન્સ ટ્રાન્સફરનો વિકલ્પ પસંદ કરે છે.આમાં, તમારી લોન એક બેંકમાંથી બીજી બેંકમાં ટ્રાન્સફર થાય છે... લોન ટ્રાન્સફર ઓછા વ્યાજ દર, સારો ટેન્યોર અને કેટલીકવાર સારી સર્વિસ માટે કરવામાં આવે છે… જો કે કેટલીક ભૂલો છે જે તમારે ટાળવી જોઈએ.. જેથી કરીને તમે શક્ય તેટલા પૈસા બચાવી શકો... ચાલો હવે જાણીએ તે ભૂલો વિશે જે તમારે ટાળવાની છે.

 • લોન ટ્રાન્સફરમાં ના કરી દેતા આ ભૂલ

  વધેલા EMIમાંથી રાહત મેળવવા માટે ઘણા લોકો હોમ લોન બેલેન્સ ટ્રાન્સફરનો વિકલ્પ પસંદ કરે છે.આમાં, તમારી લોન એક બેંકમાંથી બીજી બેંકમાં ટ્રાન્સફર થાય છે... લોન ટ્રાન્સફર ઓછા વ્યાજ દર, સારો ટેન્યોર અને કેટલીકવાર સારી સર્વિસ માટે કરવામાં આવે છે… જો કે કેટલીક ભૂલો છે જે તમારે ટાળવી જોઈએ.. જેથી કરીને તમે શક્ય તેટલા પૈસા બચાવી શકો... ચાલો હવે જાણીએ તે ભૂલો વિશે જે તમારે ટાળવાની છે.

 • કઈ લોન તમારા માટે રહેશે યોગ્ય?

  સામાન્ય રીતે બે પ્રકારની લોન હોય છે...પ્રથમ છે સિક્યોર્ડ લોન અને બીજી અનસિક્યોર્ડ લોન… સિક્યોર્ડ લોન માટે તમારે બેંકને પ્રૉપર્ટી, ગાડી, ફિક્સ ડિપોઝિટ, શેર, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વગેરે જેવી કોઈપણ સંપત્તિ આપવાની હોય છે

 • કઈ લોન તમારા માટે રહેશે યોગ્ય?

  સામાન્ય રીતે બે પ્રકારની લોન હોય છે...પ્રથમ છે સિક્યોર્ડ લોન અને બીજી અનસિક્યોર્ડ લોન… સિક્યોર્ડ લોન માટે તમારે બેંકને પ્રૉપર્ટી, ગાડી, ફિક્સ ડિપોઝિટ, શેર, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વગેરે જેવી કોઈપણ સંપત્તિ આપવાની હોય છે

 • કઈ લોન તમારા માટે રહેશે યોગ્ય?

  સામાન્ય રીતે બે પ્રકારની લોન હોય છે...પ્રથમ છે સિક્યોર્ડ લોન અને બીજી અનસિક્યોર્ડ લોન… સિક્યોર્ડ લોન માટે તમારે બેંકને પ્રૉપર્ટી, ગાડી, ફિક્સ ડિપોઝિટ, શેર, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વગેરે જેવી કોઈપણ સંપત્તિ આપવાની હોય છે

 • કેમ રિજેક્ટ થાય છે હોમ લોન એપ્લિકેશન?

  લોન માટે અરજી કરતા પહેલા તમારી નાણાકીય સ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરો. લોનની ચુકવણી કરવાની તમારી ક્ષમતા અનુસાર લોનની રકમ પસંદ કરો