• નોકરિયાતે બચત ક્યારથી શરૂ કરવી?

  આજકાલના યુવાનો સામાન્ય રીતે એવું વિચારતા હોય છે કે આટલા ટૂંકા પગારમાં તેઓ શું તો બચત કરે અને શું તો રોકાણ કરે. જ્યારે સેલેરી વધશે ત્યારે બચત કરીશું. પરંતુ જેવો પગાર વધે છે ભાઇ સાહેબનો ખર્ચ પણ વધી ગયેલો હોય છે, પછી તેને તેનો વધેલો પગાર પણ ઓછો લાગવા માડે છે અને ઘણા વર્ષો સુધી બચત જ નથી કરી શકતા. ત્યારે આવો સમજીએ 50:30:20ના નિયમનો ઉપયોગ કરીને તમે કેવી રીતે લાંબા ગાળે મોટું ભંડોળ ઉભું કરી શકો છો.

 • નોકરિયાતે બચત ક્યારથી શરૂ કરવી?

  આજકાલના યુવાનો સામાન્ય રીતે એવું વિચારતા હોય છે કે આટલા ટૂંકા પગારમાં તેઓ શું તો બચત કરે અને શું તો રોકાણ કરે. જ્યારે સેલેરી વધશે ત્યારે બચત કરીશું. પરંતુ જેવો પગાર વધે છે ભાઇ સાહેબનો ખર્ચ પણ વધી ગયેલો હોય છે, પછી તેને તેનો વધેલો પગાર પણ ઓછો લાગવા માડે છે અને ઘણા વર્ષો સુધી બચત જ નથી કરી શકતા. ત્યારે આવો સમજીએ 50:30:20ના નિયમનો ઉપયોગ કરીને તમે કેવી રીતે લાંબા ગાળે મોટું ભંડોળ ઉભું કરી શકો છો.

 • નોકરિયાતે બચત ક્યારથી શરૂ કરવી?

  આજકાલના યુવાનો સામાન્ય રીતે એવું વિચારતા હોય છે કે આટલા ટૂંકા પગારમાં તેઓ શું તો બચત કરે અને શું તો રોકાણ કરે. જ્યારે સેલેરી વધશે ત્યારે બચત કરીશું. પરંતુ જેવો પગાર વધે છે ભાઇ સાહેબનો ખર્ચ પણ વધી ગયેલો હોય છે, પછી તેને તેનો વધેલો પગાર પણ ઓછો લાગવા માડે છે અને ઘણા વર્ષો સુધી બચત જ નથી કરી શકતા. ત્યારે આવો સમજીએ 50:30:20ના નિયમનો ઉપયોગ કરીને તમે કેવી રીતે લાંબા ગાળે મોટું ભંડોળ ઉભું કરી શકો છો.

 • GREEN FD વિશે સાંભળ્યું છે?

  ગ્રીન ફિક્સ્ડ FDટમાં, નોર્મલ બેંક એફડીની જેમ, ગ્રાહકોને નિશ્ચિત સમયગાળા માટે ગેરંટેડ રિટર્ન મળે છે. તફાવત માત્ર ફન્ડ એલોકેશનમાં છે. ગ્રીન એફડી સ્કીમમાંથી બેંકો જે નાણાં એકત્ર કરે છે તેનો ઉપયોગ ઇકો-ફ્રેન્ડલી પ્રોજેક્ટ માટે કરવામાં આવે છે

 • GREEN FD વિશે સાંભળ્યું છે?

  ગ્રીન ફિક્સ્ડ FDટમાં, નોર્મલ બેંક એફડીની જેમ, ગ્રાહકોને નિશ્ચિત સમયગાળા માટે ગેરંટેડ રિટર્ન મળે છે. તફાવત માત્ર ફન્ડ એલોકેશનમાં છે. ગ્રીન એફડી સ્કીમમાંથી બેંકો જે નાણાં એકત્ર કરે છે તેનો ઉપયોગ ઇકો-ફ્રેન્ડલી પ્રોજેક્ટ માટે કરવામાં આવે છે

 • GREEN FD વિશે સાંભળ્યું છે?

  ગ્રીન ફિક્સ્ડ FDટમાં, નોર્મલ બેંક એફડીની જેમ, ગ્રાહકોને નિશ્ચિત સમયગાળા માટે ગેરંટેડ રિટર્ન મળે છે. તફાવત માત્ર ફન્ડ એલોકેશનમાં છે. ગ્રીન એફડી સ્કીમમાંથી બેંકો જે નાણાં એકત્ર કરે છે તેનો ઉપયોગ ઇકો-ફ્રેન્ડલી પ્રોજેક્ટ માટે કરવામાં આવે છે

 • બેન્કોએ બદલ્યા FDના વ્યાજ દર

  HDFC બેન્ક, ICICI બેન્ક અને PNB હાઉસિંગ ફાયનાન્સે FDના ઈન્ટરેસ્ટ રેટમાં વધારો કર્યો છે. જાણો કઈ બેન્ક આપી રહી છે કેટલું વ્યાજ.

 • મેળવો જોખમ વગર FDથી વધુ રિટર્ન

  ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ એટલે કે FD એ રોકાણનો લોકપ્રિય વિકલ્પ છે... વધુ વળતર માટે,, સેવિંગ્સ એકાઉન્ટના બદલે FDમાં પૈસા રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે... મોટી બેંકોની શૉર્ટથી મીડિયમ ટર્મ એટલે કે 1 થી 3 વર્ષની FD પર હાલમાં 6 થી 8 ટકા ઈન્ટરેસ્ટ રેટ મળે છે... પરંતુ કેટલીક પ્રાઈવેટ બેંકો એવી છે જે સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ પર 8 ટકા સુધી વ્યાજ આપી રહી છે... એટલે કે સેવિંગ્સ એકાઉન્ટમાં ફિક્સ ડિપોઝીટ જેવું રિટર્ન...

 • મેળવો જોખમ વગર FDથી વધુ રિટર્ન

  ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ એટલે કે FD એ રોકાણનો લોકપ્રિય વિકલ્પ છે... વધુ વળતર માટે,, સેવિંગ્સ એકાઉન્ટના બદલે FDમાં પૈસા રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે... મોટી બેંકોની શૉર્ટથી મીડિયમ ટર્મ એટલે કે 1 થી 3 વર્ષની FD પર હાલમાં 6 થી 8 ટકા ઈન્ટરેસ્ટ રેટ મળે છે... પરંતુ કેટલીક પ્રાઈવેટ બેંકો એવી છે જે સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ પર 8 ટકા સુધી વ્યાજ આપી રહી છે... એટલે કે સેવિંગ્સ એકાઉન્ટમાં ફિક્સ ડિપોઝીટ જેવું રિટર્ન...

 • મેળવો જોખમ વગર FDથી વધુ રિટર્ન

  ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ એટલે કે FD એ રોકાણનો લોકપ્રિય વિકલ્પ છે... વધુ વળતર માટે,, સેવિંગ્સ એકાઉન્ટના બદલે FDમાં પૈસા રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે... મોટી બેંકોની શૉર્ટથી મીડિયમ ટર્મ એટલે કે 1 થી 3 વર્ષની FD પર હાલમાં 6 થી 8 ટકા ઈન્ટરેસ્ટ રેટ મળે છે... પરંતુ કેટલીક પ્રાઈવેટ બેંકો એવી છે જે સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ પર 8 ટકા સુધી વ્યાજ આપી રહી છે... એટલે કે સેવિંગ્સ એકાઉન્ટમાં ફિક્સ ડિપોઝીટ જેવું રિટર્ન...