નીચા ભાવે મળતા મનાલી પેટ્રોના શેરમાં કરવું જોઇએ રોકાણ?

શેર બજારમાં સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સ 17 જૂનના નીચલા સ્તરેથી 21 ટકાથી વધુ રિકવર થઇ ચૂક્યો છે.

  • Team Money9
  • Last Updated : October 20, 2022, 13:39 IST
Published: October 20, 2022, 13:39 IST

નીચા ભાવે મળતા મનાલી પેટ્રોના શેરમાં કરવું જોઇએ રોકાણ?