ત્રિમાસિક પરિણામો બાદ RILના શેર અંગે શું છે નિષ્ણાંતોનો અભિપ્રાય?

22 એપ્રિલના રોજ જાહેર થયેલા RILના ચોથા ક્વાર્ટરના પરિણામો મજબૂત રહ્યા છે. ત્રિમાસિક પરિણામો બાદ એક્સપર્ટ્સ અને બ્રોકર્સ સ્ટોક માટે કયા ટાર્ગેટ આપી રહ્યા છે?

Published: May 21, 2024, 12:16 IST

ત્રિમાસિક પરિણામો બાદ RILના શેર અંગે શું છે નિષ્ણાંતોનો અભિપ્રાય?