આ શેરમાં રોકાણ કરીને થઇ જાઓ માલામાલ!

PPL 1982થી જ કારોબાર કરી રહી છે, એટલે ઘણો લાંબો અનુભવ છે. આ પેટ્રોલિયમ આધારિત સ્પેશ્યલ્ટી ઓઇલ બનાવનારી દિગ્ગજ ઓઇલ કંપનીઓમાંની એક છે.

Published: November 8, 2022, 15:01 IST

આ શેરમાં રોકાણ કરીને થઇ જાઓ માલામાલ!