GMM Pfaudlerના શેરે આપ્યું શાનદાર રિટર્ન? શું હવે કરવું જોઇએ રોકાણ?

GMM ફોડલરે છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં અંદાજે 686%નું રિટર્ન આપ્યું છે. છેલ્લા એક વર્ષમાં આ શેરમાંથી અંદાજે 26%નું રિટર્ન મળ્યું છે.

  • Team Money9
  • Last Updated : October 6, 2022, 07:04 IST
Published: October 6, 2022, 07:04 IST

GMM Pfaudlerના શેરે આપ્યું શાનદાર રિટર્ન? શું હવે કરવું જોઇએ રોકાણ?