રિટાયરમેન્ટ પ્લાનિંગ માટે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેટલું યોગ્ય?

જો તમે રિટાયરમેન્ટ માટે મ્યુચ્યુઅલ ફંડનો ફાયદો ઉઠાવવા માંગો છો તો સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન દ્વારા કોઇ ઇક્વિટી મ્યુચ્યૂઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવું જોઇએ

  • Team Money9
  • Last Updated : August 12, 2022, 09:31 IST
Published: August 12, 2022, 09:31 IST

રિટાયરમેન્ટ પ્લાનિંગ માટે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેટલું યોગ્ય?