ઘટાડાના બજારમાં તમારા પર શું થશે અસર, શું હોવી જોઇએ રણનીતિ?

લોંગ-ટર્મમાં બજારનું વેલ્યૂએશન આકર્ષક થઇ ગયું છે, પરંતુ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં નરમાશના કારણે ભારતીય શેરમાર્કેટમાં વધુ ઘટાડો આવી શકે છે.

Published: August 1, 2022, 10:12 IST

ઘટાડાના બજારમાં તમારા પર શું થશે અસર, શું હોવી જોઇએ રણનીતિ?