શું FY25માં શેર બજારનું પ્રદર્શન FY24 જેવું જ રહેશે?

જો તમે બજારની નાણાકીય વર્ષ 2023-24ની રેલીને ચૂકી ગયા છો અને હવે તમે નાણાકીય વર્ષ 25 ના આઉટલૂક અને આ નાણાકીય વર્ષ માટે બજારમાં રોકાણની સ્ટ્રેટેજી વિશે જાણવા માગો છો, તો અમે તમારી આ મૂંઝવણને આ વીડિઓના માધ્યમથી દૂર કરીશું

Published: April 16, 2024, 13:39 IST

શું FY25માં શેર બજારનું પ્રદર્શન FY24 જેવું જ રહેશે?