શું Divi's Labમાં અટકશે ઘટાડાનો સિલસિલો?

ઓક્ટોબર 2021માં આ શેર 5372 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો. એટલે લગભગ દોઢ વર્ષમાં આ શેરે રોકાણકારોને 55 ટકાનું શાનદાર રિટર્ન આપ્યું.

Published: August 1, 2022, 08:23 IST

શું Divi's Labમાં અટકશે ઘટાડાનો સિલસિલો?