મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રિસ્કોમીટર શું દર્શાવે છે?

મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે…આવી પરિસ્થિતિમાં જોખમ માપવાનું મીટર એટલે કે રિસ્કોમીટરને સમજવું જરૂરી છે. કોઈપણ MF સ્કીમમાં, જ્યારે કંપની તેમાં રોકાણ કરવામાં આવતા શેર અથવા ડેટના હિસ્સામાં ફેરફાર કરે છે, ત્યારે તેની અસર જોખમને માપતા રિસ્કોમીટરને પર પડે છે.

  • Team Money9
  • Last Updated : February 12, 2024, 14:13 IST
Published: February 12, 2024, 14:13 IST

મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રિસ્કોમીટર શું દર્શાવે છે?