કોર્પોરેટ બોન્ડ ફંડ કેટલા ફાયદાકારક?

કોર્પોરેટ બોન્ડ એવા ડેટ સાધનો હોય છે જેના દ્વારા સરકારી કે ખાનગી કંપનીઓ સામાન્ય લોકો કે સંસ્થાઓ પાસેથી પૈસા એકત્રિત કરે છે. માર્કેટ રેગ્યુલેટર સેબીના જણાવ્યા અનુસાર કોર્પોરેટ બોન્ડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડે પોતાની એસેટનો ઓછામાં ઓછો 80 ટકા હિસ્સો કોર્પોરેટ બોન્ડમાં રોકાણ કરવો પડશે

  • Team Money9
  • Last Updated : December 8, 2023, 14:22 IST
Published: December 8, 2023, 14:22 IST

કોર્પોરેટ બોન્ડ ફંડ કેટલા ફાયદાકારક?