શું ફંડ મેનેજર બદલવાથી તમારા રોકાણ પર અસર પડી શકે છે?

ફંડ મેનેજર એ એવો એક્સપર્ટ છે જે બજાર અને અર્થવ્યવસ્થાને સમજે છે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડની સ્કીમ તૈયાર કરે છે. અને નક્કી કરે છે કે તેમની સ્કીમ કયા સ્ટોક્સ અને એસેટમાં રોકાણ કરશે.

  • Team Money9
  • Last Updated : August 14, 2023, 13:13 IST
Published: August 14, 2023, 13:13 IST

શું ફંડ મેનેજર બદલવાથી તમારા રોકાણ પર અસર પડી શકે છે?