ડેટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણની શું સ્ટ્રેટેજી હોઇ શકે?

વ્યાજ દર વધવાના તબકકામાં એવા ડેટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં પૈસા લગાવવા જોઇએ જેનો મેચ્યોરિટી પીરિયડ ઓછો હોય.

Published: June 30, 2022, 10:27 IST

ડેટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણની શું સ્ટ્રેટેજી હોઇ શકે?