મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરતી વખતે AUMનું મહત્વ કેટલું?

મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણનો નિર્ણય લેતા પહેલાં કેટલાક કન્સેપ્ટ્સને સમજવા જરૂરી છે. AUM આમાનું જ એક છે.

Published: June 28, 2022, 13:43 IST

મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરતી વખતે AUMનું મહત્વ કેટલું?