કન્સોલિડેટેડ એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ એટલે કે CAS શું હોય છે? કેમ છે જરુરી?

CASમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પોર્ટફોલિયો સાથે જોડાયેલી બધા પ્રકારની લેવડદેવડની જાણકારી હોય છે.

  • Team Money9
  • Last Updated : February 7, 2023, 07:09 IST
Published: February 7, 2023, 07:09 IST

કન્સોલિડેટેડ એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ એટલે કે CAS શું હોય છે? કેમ છે જરુરી?