શું કન્ઝર્વેટિવ હાઇબ્રિડ ફંડમાં રોકાણ કરી શકાય?

એવા રોકાણકાર જે સુરક્ષિત રોકાણ કરવા માંગે છે અને ઉંચા રિટર્ન તેમજ કમાણીની તકની સાથે જ સ્થિરતાને પ્રાથમિકતા આપે છે.

  • Team Money9
  • Last Updated : October 17, 2022, 14:28 IST
Published: October 17, 2022, 14:28 IST

શું કન્ઝર્વેટિવ હાઇબ્રિડ ફંડમાં રોકાણ કરી શકાય?