• મહિલા કરાવશે ધનવર્ષા!

  સામાન્ય રીતે, પુરૂષોની તુલનામાં મહિલાઓને વ્યાજ દરમાં 5 થી 10 બેસિસ પોઈન્ટ્સ એટલે કે 0.05 થી 0.10 ટકાની છૂટ મળે છે. બેંકોના છૂટના દરો અલગ-અલગ હોઇ શકે છે. જે ક્રેડિટ સ્કોર પર આધાર રાખે છે.

 • મહિલા કરાવશે ધનવર્ષા!

  સામાન્ય રીતે, પુરૂષોની તુલનામાં મહિલાઓને વ્યાજ દરમાં 5 થી 10 બેસિસ પોઈન્ટ્સ એટલે કે 0.05 થી 0.10 ટકાની છૂટ મળે છે. બેંકોના છૂટના દરો અલગ-અલગ હોઇ શકે છે. જે ક્રેડિટ સ્કોર પર આધાર રાખે છે.

 • મહિલા કરાવશે ધનવર્ષા!

  સામાન્ય રીતે, પુરૂષોની તુલનામાં મહિલાઓને વ્યાજ દરમાં 5 થી 10 બેસિસ પોઈન્ટ્સ એટલે કે 0.05 થી 0.10 ટકાની છૂટ મળે છે. બેંકોના છૂટના દરો અલગ-અલગ હોઇ શકે છે. જે ક્રેડિટ સ્કોર પર આધાર રાખે છે.

 • લોનની EMI ન ચૂકવીએ તો શું થાય?

  પ્રથમ EMI ચૂકી જવાય, તો બેંક ફોન કૉલ, મેસેજ અથવા ઈ-મેલ દ્વારા રિમાઇન્ડર મોકલે છે અને હપ્તો ચૂકવવાનું કહે છે. જો EMI ભરવામાં વિલંબ થાય છે, તો દંડ એટલે કે પેનલ્ટી ભરવી પડે છે. દંડ સામાન્ય રીતે EMIની રકમનો 1 થી 2 ટકા હોય છે

 • લોનની EMI ન ચૂકવીએ તો શું થાય?

  પ્રથમ EMI ચૂકી જવાય, તો બેંક ફોન કૉલ, મેસેજ અથવા ઈ-મેલ દ્વારા રિમાઇન્ડર મોકલે છે અને હપ્તો ચૂકવવાનું કહે છે. જો EMI ભરવામાં વિલંબ થાય છે, તો દંડ એટલે કે પેનલ્ટી ભરવી પડે છે. દંડ સામાન્ય રીતે EMIની રકમનો 1 થી 2 ટકા હોય છે

 • લોનની EMI ન ચૂકવીએ તો શું થાય?

  પ્રથમ EMI ચૂકી જવાય, તો બેંક ફોન કૉલ, મેસેજ અથવા ઈ-મેલ દ્વારા રિમાઇન્ડર મોકલે છે અને હપ્તો ચૂકવવાનું કહે છે. જો EMI ભરવામાં વિલંબ થાય છે, તો દંડ એટલે કે પેનલ્ટી ભરવી પડે છે. દંડ સામાન્ય રીતે EMIની રકમનો 1 થી 2 ટકા હોય છે

 • લોનના હપ્તાનો બોજ હળવો થશે?

  ફુગાવાનો દર ઘટીને 5%ની નજીક પહોંચ્યો હોવાથી RBI દ્વારા આગામી અથવા ત્યાર પછીની બેઠકમાં રેપો રેટ ઘટાડવામાં આવે તેવી શક્યતા કેન્દ્રીય મંત્રીએ વ્યક્ત કરી છે. અત્યારે રેપો રેટ 6.5% છે.

 • એજ્યુકેશન લોન...સાવધાની જરૂરી છે

  હાયર એજ્યુકેશન એટલે કે ઉચ્ચ શિક્ષણનો ખર્ચ ઘણો વધી ગયો છે...તેના કારણે એક મોટી વસ્તી માટે ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવવું મુશ્કેલ બની રહ્યું છે. એજ્યુકેશન લોન આ ખર્ચાઓને પહોંચી વળવાની એક સારી રીત છે.

 • એજ્યુકેશન લોન...સાવધાની જરૂરી છે

  હાયર એજ્યુકેશન એટલે કે ઉચ્ચ શિક્ષણનો ખર્ચ ઘણો વધી ગયો છે...તેના કારણે એક મોટી વસ્તી માટે ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવવું મુશ્કેલ બની રહ્યું છે. એજ્યુકેશન લોન આ ખર્ચાઓને પહોંચી વળવાની એક સારી રીત છે.

 • એજ્યુકેશન લોન...સાવધાની જરૂરી છે

  હાયર એજ્યુકેશન એટલે કે ઉચ્ચ શિક્ષણનો ખર્ચ ઘણો વધી ગયો છે...તેના કારણે એક મોટી વસ્તી માટે ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવવું મુશ્કેલ બની રહ્યું છે. એજ્યુકેશન લોન આ ખર્ચાઓને પહોંચી વળવાની એક સારી રીત છે.