• જાણો, સમજો, રોકાણ કરો

  મ્યુચ્યુઅલ ફંડના બે ભાગ છે ઈક્વિટી અને ડેટ. ઈક્વિટી-ઓરિએન્ટેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેટેગરીમાં 11 પ્રકારની ઈક્વિટી સ્કીમ્સ છે. જ્યારે ડેટ-ઓરિએન્ટેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેટેગરીમાં 16 પ્રકારની સ્કીમ્સ છે. જો તમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો તે પહેલા તેના વિશે 9 બાબતો જાણવી જરૂરી છે

 • જાણો, સમજો, રોકાણ કરો

  મ્યુચ્યુઅલ ફંડના બે ભાગ છે ઈક્વિટી અને ડેટ. ઈક્વિટી-ઓરિએન્ટેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેટેગરીમાં 11 પ્રકારની ઈક્વિટી સ્કીમ્સ છે. જ્યારે ડેટ-ઓરિએન્ટેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેટેગરીમાં 16 પ્રકારની સ્કીમ્સ છે. જો તમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો તે પહેલા તેના વિશે 9 બાબતો જાણવી જરૂરી છે

 • જાણો, સમજો, રોકાણ કરો

  મ્યુચ્યુઅલ ફંડના બે ભાગ છે ઈક્વિટી અને ડેટ. ઈક્વિટી-ઓરિએન્ટેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેટેગરીમાં 11 પ્રકારની ઈક્વિટી સ્કીમ્સ છે. જ્યારે ડેટ-ઓરિએન્ટેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેટેગરીમાં 16 પ્રકારની સ્કીમ્સ છે. જો તમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો તે પહેલા તેના વિશે 9 બાબતો જાણવી જરૂરી છે

 • કરોડપતિ તો આ રીતે જ બની શકશો!

  આજે અમે તમને ઇન્વેસ્ટમેન્ટની એક એવી ફોર્મ્યુલા આપવાના છીએ જેને અપનાવીને તમે કરોડપતિ બનવાનું તમારુ સપનું સાકાર કરી શકશો. અને આ ફોર્મ્યુલાનું નામ છે 12-15-20 ફોર્મ્યુલા

 • કરોડપતિ તો આ રીતે જ બની શકશો!

  આજે અમે તમને ઇન્વેસ્ટમેન્ટની એક એવી ફોર્મ્યુલા આપવાના છીએ જેને અપનાવીને તમે કરોડપતિ બનવાનું તમારુ સપનું સાકાર કરી શકશો. અને આ ફોર્મ્યુલાનું નામ છે 12-15-20 ફોર્મ્યુલા

 • કરોડપતિ તો આ રીતે જ બની શકશો!

  આજે અમે તમને ઇન્વેસ્ટમેન્ટની એક એવી ફોર્મ્યુલા આપવાના છીએ જેને અપનાવીને તમે કરોડપતિ બનવાનું તમારુ સપનું સાકાર કરી શકશો. અને આ ફોર્મ્યુલાનું નામ છે 12-15-20 ફોર્મ્યુલા

 • વિદેશી ફંડ કેટલા યોગ્ય?

  મ્યુચ્યુઅલ ફંડની સ્કીમ ઇક્વિટીથી લઇને ડેટ, ગોલ્ડ અને સિલ્વરમાં રોકાણ કરે છે. તો રિટાયરમેન્ટ અને બાળકોના શિક્ષણ જેવા લક્ષ્યો માટે સ્પેસિફિક ફોકસ્ડ સ્કીમ્સ પણ છે.

 • વિદેશી ફંડ કેટલા યોગ્ય?

  મ્યુચ્યુઅલ ફંડની સ્કીમ ઇક્વિટીથી લઇને ડેટ, ગોલ્ડ અને સિલ્વરમાં રોકાણ કરે છે. તો રિટાયરમેન્ટ અને બાળકોના શિક્ષણ જેવા લક્ષ્યો માટે સ્પેસિફિક ફોકસ્ડ સ્કીમ્સ પણ છે.

 • વિદેશી ફંડ કેટલા યોગ્ય?

  મ્યુચ્યુઅલ ફંડની સ્કીમ ઇક્વિટીથી લઇને ડેટ, ગોલ્ડ અને સિલ્વરમાં રોકાણ કરે છે. તો રિટાયરમેન્ટ અને બાળકોના શિક્ષણ જેવા લક્ષ્યો માટે સ્પેસિફિક ફોકસ્ડ સ્કીમ્સ પણ છે.

 • Energetic છે આ દાવ

  જો તમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરો છો તો શું તમને ખબર છે ICICI પ્રુડેન્શિયલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડે ICICI Prudential Commodities Fund સ્કીમના રોકાણની રણનીતિમાં મોટો ફેરફાર કર્યો છે