• બજારના ઘટાડામાં કમાણી કરાવશે આ ફંડ

  આર્બિટ્રેજ ફંડ એક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ છે જે હાઇબ્રિડ કેટેગરીમાં આવે છે. આ ફંડ ઘણા એસેટ્સમાં રોકાણ કરે છે. જેમ કે સ્ટોક્સ, બોન્ડ્સ, મની માર્કેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ. આર્બિટ્રેજ ફંડ્સનો હેતુ છે સમાન એસેટના અલગ-અલગ પ્લેટફોર્મ પર કિંમતોમાં ઉતાર-ચડાવથી નફો કમાવવો.

 • બજારના ઘટાડામાં કમાણી કરાવશે આ ફંડ

  આર્બિટ્રેજ ફંડ એક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ છે જે હાઇબ્રિડ કેટેગરીમાં આવે છે. આ ફંડ ઘણા એસેટ્સમાં રોકાણ કરે છે. જેમ કે સ્ટોક્સ, બોન્ડ્સ, મની માર્કેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ. આર્બિટ્રેજ ફંડ્સનો હેતુ છે સમાન એસેટના અલગ-અલગ પ્લેટફોર્મ પર કિંમતોમાં ઉતાર-ચડાવથી નફો કમાવવો.

 • બજારના ઘટાડામાં કમાણી કરાવશે આ ફંડ

  આર્બિટ્રેજ ફંડ એક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ છે જે હાઇબ્રિડ કેટેગરીમાં આવે છે. આ ફંડ ઘણા એસેટ્સમાં રોકાણ કરે છે. જેમ કે સ્ટોક્સ, બોન્ડ્સ, મની માર્કેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ. આર્બિટ્રેજ ફંડ્સનો હેતુ છે સમાન એસેટના અલગ-અલગ પ્લેટફોર્મ પર કિંમતોમાં ઉતાર-ચડાવથી નફો કમાવવો.

 • NPSમાં રોકાણ માટે કયો વિકલ્પ પસંદ કરવો?

  NPSમાં રોકાણ માટે ઑટો ચોઈસ અને એક્ટિવ ચોઈસ એમ બે વિકલ્પમાંથી કોઈ એકની પસંદગી કરવી પડે છે. તમારા માટે કયો વિકલ્પ છે બેસ્ટ, તે જાણવા માટે જુઓ આ વીડિયો.

 • NPSમાં રોકાણ માટે કયો વિકલ્પ પસંદ કરવો?

  NPSમાં રોકાણ માટે ઑટો ચોઈસ અને એક્ટિવ ચોઈસ એમ બે વિકલ્પમાંથી કોઈ એકની પસંદગી કરવી પડે છે. તમારા માટે કયો વિકલ્પ છે બેસ્ટ, તે જાણવા માટે જુઓ આ વીડિયો.

 • NPSમાં રોકાણ માટે કયો વિકલ્પ પસંદ કરવો?

  NPSમાં રોકાણ માટે ઑટો ચોઈસ અને એક્ટિવ ચોઈસ એમ બે વિકલ્પમાંથી કોઈ એકની પસંદગી કરવી પડે છે. તમારા માટે કયો વિકલ્પ છે બેસ્ટ, તે જાણવા માટે જુઓ આ વીડિયો.