• આ બેંકો આપી રહી છે સૌથી ઓછા વ્યાજે લોન

  જો તમે પણ અક્ષય તૃતીયા પર કાર ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો તમારે બેંક દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતા કાર લોનના વ્યાજ દરો વિશે જાણવું જોઈએ, જેથી તમે યોગ્ય નિર્ણય લઈ શકો.

 • શું છે EMIનો રુલ 30?

  તમા્રી દરેક ઇચ્છાને પૂરી કરવા માટે બજારમાં તમને ઇએમઆઇ એટલે કે સરળ માસિક હપ્તે લોન મળી જશે. લોનના ઓપ્શન ઉપલબ્ધ છે ફક્ત એટલા માટે તેને લઇ લેવામાં સમજદારી નથી.

 • શું છે EMIનો રુલ 30?

  તમા્રી દરેક ઇચ્છાને પૂરી કરવા માટે બજારમાં તમને ઇએમઆઇ એટલે કે સરળ માસિક હપ્તે લોન મળી જશે. લોનના ઓપ્શન ઉપલબ્ધ છે ફક્ત એટલા માટે તેને લઇ લેવામાં સમજદારી નથી.

 • શું છે EMIનો રુલ 30?

  તમા્રી દરેક ઇચ્છાને પૂરી કરવા માટે બજારમાં તમને ઇએમઆઇ એટલે કે સરળ માસિક હપ્તે લોન મળી જશે. લોનના ઓપ્શન ઉપલબ્ધ છે ફક્ત એટલા માટે તેને લઇ લેવામાં સમજદારી નથી.

 • જેટલી સરળ, એટલી ખતરનાક

  જ્યારે પણ આપણને અચાનક પૈસાની જરૂર પડે છે અને આપણી પાસે પૈસા નથી હોતા તો આપણે પર્સનલ લોન માટે દોડીએ છીએ...પર્સનલ લોન મળવી સરળ છે, પરંતુ તેનો ઉપયોગ સાવધાનીથી કરવો જોઈએ

 • જેટલી સરળ, એટલી ખતરનાક

  જ્યારે પણ આપણને અચાનક પૈસાની જરૂર પડે છે અને આપણી પાસે પૈસા નથી હોતા તો આપણે પર્સનલ લોન માટે દોડીએ છીએ...પર્સનલ લોન મળવી સરળ છે, પરંતુ તેનો ઉપયોગ સાવધાનીથી કરવો જોઈએ

 • જેટલી સરળ, એટલી ખતરનાક

  જ્યારે પણ આપણને અચાનક પૈસાની જરૂર પડે છે અને આપણી પાસે પૈસા નથી હોતા તો આપણે પર્સનલ લોન માટે દોડીએ છીએ...પર્સનલ લોન મળવી સરળ છે, પરંતુ તેનો ઉપયોગ સાવધાનીથી કરવો જોઈએ

 • કાર માટે લોન નહીં, SIP યોગ્ય!

  કાર ખરીદવી એ ઘર ખરીદ્યા પછીનો બીજો સૌથી મોટો નાણાકીય નિર્ણય હોય છે. આવી સ્થિતિમાં ફાઈનાન્શિયલ પ્લાનિંગ કરવું જરૂરી છે. સૌથી પહેલા તમારે બજેટ નક્કી કરવું પડશે. બજેટ નક્કી કર્યા પછી, આગળનો ટાસ્ક પૈસાની વ્યવસ્થા કરવાનો છે..જેની બે રીતો છે..પહેલી,,પૈસા બચાવો અને કાર ખરીદો.. બીજી રીત,,ઑટો લોન છે.. કાર ખરીદવા માટે કઈ રીત તમારા માટે યોગ્ય છે.. આવો જાણીએ..

 • કાર માટે લોન નહીં, SIP યોગ્ય!

  કાર ખરીદવી એ ઘર ખરીદ્યા પછીનો બીજો સૌથી મોટો નાણાકીય નિર્ણય હોય છે. આવી સ્થિતિમાં ફાઈનાન્શિયલ પ્લાનિંગ કરવું જરૂરી છે. સૌથી પહેલા તમારે બજેટ નક્કી કરવું પડશે. બજેટ નક્કી કર્યા પછી, આગળનો ટાસ્ક પૈસાની વ્યવસ્થા કરવાનો છે..જેની બે રીતો છે..પહેલી,,પૈસા બચાવો અને કાર ખરીદો.. બીજી રીત,,ઑટો લોન છે.. કાર ખરીદવા માટે કઈ રીત તમારા માટે યોગ્ય છે.. આવો જાણીએ..

 • કાર માટે લોન નહીં, SIP યોગ્ય!

  કાર ખરીદવી એ ઘર ખરીદ્યા પછીનો બીજો સૌથી મોટો નાણાકીય નિર્ણય હોય છે. આવી સ્થિતિમાં ફાઈનાન્શિયલ પ્લાનિંગ કરવું જરૂરી છે. સૌથી પહેલા તમારે બજેટ નક્કી કરવું પડશે. બજેટ નક્કી કર્યા પછી, આગળનો ટાસ્ક પૈસાની વ્યવસ્થા કરવાનો છે..જેની બે રીતો છે..પહેલી,,પૈસા બચાવો અને કાર ખરીદો.. બીજી રીત,,ઑટો લોન છે.. કાર ખરીદવા માટે કઈ રીત તમારા માટે યોગ્ય છે.. આવો જાણીએ..