• 1.3 કરોડ મ્યુ. ફંડ ખાતા હૉલ્ડ

  SEBIના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળ આવતા 11 કરોડ રોકાણકારોમાંથી લગભગ 1.3 કરોડ રોકાણકારોના ખાતા KYCના નિયમોને અનુરૂપ ન હોવાનું જાણવા મળ્યું છે અને આથી આ ખાતા ‘on hold’ કરી દેવાયા છે.

 • હવે આ રીતે કરાવો KYC

  સેબીએ KYC ડોક્યુમેન્ટેશનમાં ફેરફાર કર્યો છે. આ ફેરફાર 1 એપ્રિલ 2024 થી લાગુ થઈ ગયા છે..ફેરફાર અનુસાર હવે કેટલાક સિલેક્ટેડ ડૉક્યુમેન્ટ સાથે જ ઈન્વેસ્ટર કેવાયસી કરાવી શકે છે.

 • હવે આ રીતે કરાવો KYC

  સેબીએ KYC ડોક્યુમેન્ટેશનમાં ફેરફાર કર્યો છે. આ ફેરફાર 1 એપ્રિલ 2024 થી લાગુ થઈ ગયા છે..ફેરફાર અનુસાર હવે કેટલાક સિલેક્ટેડ ડૉક્યુમેન્ટ સાથે જ ઈન્વેસ્ટર કેવાયસી કરાવી શકે છે.

 • હવે આ રીતે કરાવો KYC

  સેબીએ KYC ડોક્યુમેન્ટેશનમાં ફેરફાર કર્યો છે. આ ફેરફાર 1 એપ્રિલ 2024 થી લાગુ થઈ ગયા છે..ફેરફાર અનુસાર હવે કેટલાક સિલેક્ટેડ ડૉક્યુમેન્ટ સાથે જ ઈન્વેસ્ટર કેવાયસી કરાવી શકે છે.

 • કેમ થાય છે PF ક્લેમ રિજેક્ટ?

  જ્યારે તમે PF ખાતામાંથી પૈસા ઉપાડવા માટે ક્લેમ કરો છો તો તેમાં અરજદારનું નામ, UAN, EPFOમાં સામેલ થવાની તારીખ, બેંક ખાતું, KYC સાથે જોડાયેલા ડોક્યુમેન્ટની વિગતો માંગવામાં આવે છે.

 • કેમ થાય છે PF ક્લેમ રિજેક્ટ?

  જ્યારે તમે PF ખાતામાંથી પૈસા ઉપાડવા માટે ક્લેમ કરો છો તો તેમાં અરજદારનું નામ, UAN, EPFOમાં સામેલ થવાની તારીખ, બેંક ખાતું, KYC સાથે જોડાયેલા ડોક્યુમેન્ટની વિગતો માંગવામાં આવે છે.

 • કેમ થાય છે PF ક્લેમ રિજેક્ટ?

  જ્યારે તમે PF ખાતામાંથી પૈસા ઉપાડવા માટે ક્લેમ કરો છો તો તેમાં અરજદારનું નામ, UAN, EPFOમાં સામેલ થવાની તારીખ, બેંક ખાતું, KYC સાથે જોડાયેલા ડોક્યુમેન્ટની વિગતો માંગવામાં આવે છે.

 • કયા દેશને સેંકડો ટન ડુંગળી આપવાની તૈયારી

  કયા દેશને સેંકડો ટન ડુંગળી આપવાની તૈયારીમાં છે ભારત? ઉનાળામાં કેમ વધશે હવાઇ ભાડું? ઇરડાએ વીમા કંપનીઓને આપી શું સૂચના?

 • કયા દેશને સેંકડો ટન ડુંગળી આપવાની તૈયારી

  કયા દેશને સેંકડો ટન ડુંગળી આપવાની તૈયારીમાં છે ભારત? ઉનાળામાં કેમ વધશે હવાઇ ભાડું? ઇરડાએ વીમા કંપનીઓને આપી શું સૂચના?

 • KYCને આવી રીતે કરો સિક્યૉર

  Bankમાં, Payment App પર, ઈન્વેસ્ટમેન્ટ એપ કે અન્ય કોઈ ફિનટેક એપમાં KYC કરાવવી પડે છે… KYC એટલે કે Know Your Customer એ પ્રક્રિયા છે,, જેના દ્વારા બેંક, એપ અથવા કોઈપણ નાણાકીય સંસ્થા જાણે છે કે તમે વિશ્વાસપાત્ર છો… તમારી એક આઈડેન્ટિટી છે… પરંતુ તાજેતરના સમયમાં આવી ઘટનાઓ બની છે,, જે દર્શાવે છે કે KYCમાં આપેલા દસ્તાવેજોનો દુરુપયોગ થઈ શકે છે…