• વૃદ્ધોના વ્યાજ પર સરકારને તગડી કમાણી

  સીનિયર સીટિઝન દ્વારા બેન્કમાં કરવામાં આવતી FD અને બચત યોજનામાં મૂકવામાં આવતી રકમથી જે વ્યાજ મળે છે, તેના પર ટેક્સ વસૂલીને સરકારે વર્ષ 2023માં Rs 27,000 કરોડથી પણ વધારે આવક મેળવી છે.

 • ભારતીયોનું ગ્રીન કાર્ડ માટે વેઇટિંગ

  કેટલા ભારતીયોનું ગ્રીન કાર્ડ માટે વેઇટિંગ? x કેમ પ્રતિબંધ મૂક્યો બે લાખ ભારતીયોના એકાઉન્ટ્સ પર? લોન લેનારા માટે RBIએ શું કરી જાહેરાત?

 • ભારતીયોનું ગ્રીન કાર્ડ માટે વેઇટિંગ

  કેટલા ભારતીયોનું ગ્રીન કાર્ડ માટે વેઇટિંગ? x કેમ પ્રતિબંધ મૂક્યો બે લાખ ભારતીયોના એકાઉન્ટ્સ પર? લોન લેનારા માટે RBIએ શું કરી જાહેરાત?

 • FD પર 8.80% જેટલું ઊંચું વ્યાજ

  બજાજ ફાયનાન્સ AAA રેટિંગ ધરાવતી NBFC છે જ્યારે શ્રીરામ ફાયનાન્સ AA રેટિંગ ધરાવે છે. બંનેએ થાપણદારોને FD પર વધારે વ્યાજ કમાવવાની ઑફર કરી છે. હવે અન્ય બેન્કો પણ વ્યાજ દર વધારે તેવી શક્યતા છે.

 • વ્યાજની કમાણી પર ટેક્સ ક્યારે નહીં?

  જે રીતે પગાર, પ્રોફેશન અથવા બિઝનેસમાંથી થતી આવક પર ટેક્સ લાગે છે, તે જ રીતે વ્યાજની આવક પર પણ ટેક્સ લાગે છે... જો કે , વ્યાજની આવક પર ડિડક્શન ક્લેમ કરી શકાય છે. પણ કેવી રીતે..આવો જોઇએ આ વીડિયોમાં.

 • વ્યાજની કમાણી પર ટેક્સ ક્યારે નહીં?

  જે રીતે પગાર, પ્રોફેશન અથવા બિઝનેસમાંથી થતી આવક પર ટેક્સ લાગે છે, તે જ રીતે વ્યાજની આવક પર પણ ટેક્સ લાગે છે... જો કે , વ્યાજની આવક પર ડિડક્શન ક્લેમ કરી શકાય છે. પણ કેવી રીતે..આવો જોઇએ આ વીડિયોમાં.

 • વ્યાજની કમાણી પર ટેક્સ ક્યારે નહીં?

  જે રીતે પગાર, પ્રોફેશન અથવા બિઝનેસમાંથી થતી આવક પર ટેક્સ લાગે છે, તે જ રીતે વ્યાજની આવક પર પણ ટેક્સ લાગે છે... જો કે , વ્યાજની આવક પર ડિડક્શન ક્લેમ કરી શકાય છે. પણ કેવી રીતે..આવો જોઇએ આ વીડિયોમાં.

 • FD જ કરાવવી છે તો આવી રીતે કરાવો

  જે લોકો જોખમ લેવા માંગતા નથી તેમના માટે FD એક સારો રોકાણ વિકલ્પ છે. … પરંતુ લોકોના રોકાણના લક્ષ્ય અલગ-અલગ હોય છે… અને તે મુજબ તમારા માટે યોગ્ય FD પસંદ કરવી જરૂરી છે… FD ઘણા પ્રકારની હોય છે… કઈ FDમાં ઈન્વેસ્ટ કરવું તે અંગેનો નિર્ણય ફાયદા અને ગેરફાયદાને સમજ્યા પછી લેવો જોઈએ… તો ચાલો જાણીએ વિવિધ FD વિશે જાણીએ..

 • FD જ કરાવવી છે તો આવી રીતે કરાવો

  જે લોકો જોખમ લેવા માંગતા નથી તેમના માટે FD એક સારો રોકાણ વિકલ્પ છે. … પરંતુ લોકોના રોકાણના લક્ષ્ય અલગ-અલગ હોય છે… અને તે મુજબ તમારા માટે યોગ્ય FD પસંદ કરવી જરૂરી છે… FD ઘણા પ્રકારની હોય છે… કઈ FDમાં ઈન્વેસ્ટ કરવું તે અંગેનો નિર્ણય ફાયદા અને ગેરફાયદાને સમજ્યા પછી લેવો જોઈએ… તો ચાલો જાણીએ વિવિધ FD વિશે જાણીએ..

 • FD જ કરાવવી છે તો આવી રીતે કરાવો

  જે લોકો જોખમ લેવા માંગતા નથી તેમના માટે FD એક સારો રોકાણ વિકલ્પ છે. … પરંતુ લોકોના રોકાણના લક્ષ્ય અલગ-અલગ હોય છે… અને તે મુજબ તમારા માટે યોગ્ય FD પસંદ કરવી જરૂરી છે… FD ઘણા પ્રકારની હોય છે… કઈ FDમાં ઈન્વેસ્ટ કરવું તે અંગેનો નિર્ણય ફાયદા અને ગેરફાયદાને સમજ્યા પછી લેવો જોઈએ… તો ચાલો જાણીએ વિવિધ FD વિશે જાણીએ..