• બજારના ઘટાડામાં કમાણી કરાવશે આ ફંડ

  આર્બિટ્રેજ ફંડ એક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ છે જે હાઇબ્રિડ કેટેગરીમાં આવે છે. આ ફંડ ઘણા એસેટ્સમાં રોકાણ કરે છે. જેમ કે સ્ટોક્સ, બોન્ડ્સ, મની માર્કેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ. આર્બિટ્રેજ ફંડ્સનો હેતુ છે સમાન એસેટના અલગ-અલગ પ્લેટફોર્મ પર કિંમતોમાં ઉતાર-ચડાવથી નફો કમાવવો.

 • બજારના ઘટાડામાં કમાણી કરાવશે આ ફંડ

  આર્બિટ્રેજ ફંડ એક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ છે જે હાઇબ્રિડ કેટેગરીમાં આવે છે. આ ફંડ ઘણા એસેટ્સમાં રોકાણ કરે છે. જેમ કે સ્ટોક્સ, બોન્ડ્સ, મની માર્કેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ. આર્બિટ્રેજ ફંડ્સનો હેતુ છે સમાન એસેટના અલગ-અલગ પ્લેટફોર્મ પર કિંમતોમાં ઉતાર-ચડાવથી નફો કમાવવો.

 • બજારના ઘટાડામાં કમાણી કરાવશે આ ફંડ

  આર્બિટ્રેજ ફંડ એક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ છે જે હાઇબ્રિડ કેટેગરીમાં આવે છે. આ ફંડ ઘણા એસેટ્સમાં રોકાણ કરે છે. જેમ કે સ્ટોક્સ, બોન્ડ્સ, મની માર્કેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ. આર્બિટ્રેજ ફંડ્સનો હેતુ છે સમાન એસેટના અલગ-અલગ પ્લેટફોર્મ પર કિંમતોમાં ઉતાર-ચડાવથી નફો કમાવવો.

 • કેમ ચમકી રહ્યાં છે આ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ?

  આર્બિટ્રેજ ફંડ્સ રોકાણ માટે સારો વિકલ્પ સાબિત થઈ રહ્યા છે...આ વર્ષે આ ફંડ્સે મોટી સંખ્યામાં રોકાણકારોને આકર્ષ્યા છે... જુલાઈ મહિનામાં જ આ ફંડમાં 10,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુનું રોકાણ આવ્યું છે

 • કેમ ચમકી રહ્યાં છે આ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ?

  આર્બિટ્રેજ ફંડ્સ રોકાણ માટે સારો વિકલ્પ સાબિત થઈ રહ્યા છે...આ વર્ષે આ ફંડ્સે મોટી સંખ્યામાં રોકાણકારોને આકર્ષ્યા છે... જુલાઈ મહિનામાં જ આ ફંડમાં 10,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુનું રોકાણ આવ્યું છે

 • કેમ ચમકી રહ્યાં છે આ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ?

  આર્બિટ્રેજ ફંડ્સ રોકાણ માટે સારો વિકલ્પ સાબિત થઈ રહ્યા છે...આ વર્ષે આ ફંડ્સે મોટી સંખ્યામાં રોકાણકારોને આકર્ષ્યા છે... જુલાઈ મહિનામાં જ આ ફંડમાં 10,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુનું રોકાણ આવ્યું છે

 • ક્યાં કરશો શોર્ટ-ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ?

  જ્યારે એક વર્ષથી ઓછા સમય માટે રોકાણ કરવાની વાત આવે ત્યારે તમારે હાઇ રિટર્ન પર નજર ન રાખવી જોઇએ. પરંતુ પહેલી પ્રાયોરિટી એ હોવી જોઇએ કે તમારા પૈસા સુરક્ષિત કેવી રીતે રહેશે. તેની પર કોઇ જોખમ ન આવવું જોઇએ.

 • ક્યાં કરશો શોર્ટ-ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ?

  જ્યારે એક વર્ષથી ઓછા સમય માટે રોકાણ કરવાની વાત આવે ત્યારે તમારે હાઇ રિટર્ન પર નજર ન રાખવી જોઇએ. પરંતુ પહેલી પ્રાયોરિટી એ હોવી જોઇએ કે તમારા પૈસા સુરક્ષિત કેવી રીતે રહેશે. તેની પર કોઇ જોખમ ન આવવું જોઇએ.

 • ક્યાં કરશો શોર્ટ-ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ?

  જ્યારે એક વર્ષથી ઓછા સમય માટે રોકાણ કરવાની વાત આવે ત્યારે તમારે હાઇ રિટર્ન પર નજર ન રાખવી જોઇએ. પરંતુ પહેલી પ્રાયોરિટી એ હોવી જોઇએ કે તમારા પૈસા સુરક્ષિત કેવી રીતે રહેશે. તેની પર કોઇ જોખમ ન આવવું જોઇએ.

 • શું હોય છે Arbitrage Mutual Fund?

  આર્બિટ્રાજ ફંડ એક એવું મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હોય છે જે શેર બજાર, અને મની માર્કેટમાં રોકાણ કરે છે. આ ફંડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની હાઇબ્રિડ કેટેગરીમાં આવે છે.