રેન્ટ એગ્રીમેન્ટ અને પોલીસ વેરિફિકેશન કરાવવું કેમ જરૂરી છે?

પોલીસ વેરિફિકેશન પણ એટલે જરૂરી છે કે જેથી તમને ખબર પડે કે તમે જેને મકાન આપી રહ્યા છો તેનો કોઈ ક્રિમિનલ રેકોર્ડ નથી.

Published: May 2, 2024, 13:43 IST

પર્સનલ ફાઇનાન્સ અંગે લેટેસ્ટ અપડેટ મેળવવા માટે Money9 App ડાઉનલોડ કરો