આ ફંડમાં કોણે રોકાણ કરવું જોઇએ?

મલ્ટીકેપ ફંડ્સ અને ફ્લેક્સીકેપ ફંડ્સ જેવા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં લગભગ એકસરખી વિશેષતાઓ હોવાના કારણે રોકાણકાર મોટાભાગે તેને લઇને ભ્રમિત રહે છે. ફ્લેક્સીકેપ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ કેટેગરી હેઠળ આવે છે. જેણે તેનો અમુક હિસ્સો લાર્જકેપ, મિડકેપ અને સ્મોલકેપ શેરોમાં રોકાણ કરવાનો હોય છે.

Published: November 6, 2023, 08:26 IST

પર્સનલ ફાઇનાન્સ અંગે લેટેસ્ટ અપડેટ મેળવવા માટે Money9 App ડાઉનલોડ કરો