ક્વિક કોમર્સ એપ્સના ચાર્જિસથી કેવી રીતે બચશો?

ક્વિક કોમર્સ એપ્સ જ્યારે નવી નવી બજારમાં આવી ત્યારે તો તેની પર મોટાપાયે ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવતું હતું પરંતુ એક ચોક્કસ સમય બાદ જ્યારે તમે તેની પર હદથી વધુ નિર્ભર થઇ ગયા ત્યારે તેની પર અનેક ચાર્જિસ લાગવા લાગ્યા.

Published: October 5, 2023, 12:10 IST

પર્સનલ ફાઇનાન્સ અંગે લેટેસ્ટ અપડેટ મેળવવા માટે Money9 App ડાઉનલોડ કરો