શું વીમામાં વાર્ષિક કરતાં મંથલી પ્રીમિયમ પેમેન્ટ મોડ સારો?

પોલિસીબઝારનો અહેવાલ દર્શાવે છે કે 26 થી 35 વર્ષની વય જૂથના 33 ટકા સેલરીડ લોકો જ્યારે પ્રથમ વખત હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી ખરીદે છે ત્યારે મંથલી પેમેન્ટ મોડને પ્રાથમિકતા આપે છે.

Published: February 20, 2024, 11:58 IST

પર્સનલ ફાઇનાન્સ અંગે લેટેસ્ટ અપડેટ મેળવવા માટે Money9 App ડાઉનલોડ કરો