શું છે VPF? નોકરિયાત લોકો માટે કેમ છે ઘડપણનો સહારો?

જો તમે નોકરિયાત છો અને રોકાણ કરીને સારુ રિટર્ન મેળવવા માંગો છો તો તમારે કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ એટલે કે ઇપીએફમાં વોલ્યુન્ટરી રોકાણ કરવું જોઇએ.

Published: October 3, 2023, 12:38 IST

પર્સનલ ફાઇનાન્સ અંગે લેટેસ્ટ અપડેટ મેળવવા માટે Money9 App ડાઉનલોડ કરો