શું દેવું કરીને ઘી પીવાનું કામ કરતી કંપનીઓમાં રોકાણ કરાય?

કંપનીઓ ઋણ મોટાભાગે 3 કામો માટે લેતી હોય છે.1. વર્કિંગ કેપિટલ માટે – એટલે કે કાચો માલ વગેરે ખરીદવા માટે 2. મૂડીગત ખર્ચ- એટલે પ્લાન્ટ, મશીનરી, જમીન

Published: March 17, 2022, 06:31 IST

પર્સનલ ફાઇનાન્સ અંગે લેટેસ્ટ અપડેટ મેળવવા માટે Money9 App ડાઉનલોડ કરો