ફાઇનાન્સિયલ ગોલ પૂર્ણ કરવા આ રીતે કરો ફાઇનાન્સિયલ પ્લાનિંગ?

અભ્યાસ પૂર્ણ કરીને પહેલીવાર નોકરી શરૂ કરનારા મોટાભાગના યંગસ્ટર્સની કમાણી હરવા-ફરવા, ગેઝેટ ખરીદવા, બહારનું ખાવા-પીવા જેવા શોખ પૂરા કરવા અને કેટલાક કિસ્સામાં એજ્યુકેશન લોન ચુકવવામાં જતી રહે છે.

  • Team Money9
  • Last Updated : October 16, 2023, 06:09 IST
Published: October 16, 2023, 06:09 IST

ફાઇનાન્સિયલ ગોલ પૂર્ણ કરવા આ રીતે કરો ફાઇનાન્સિયલ પ્લાનિંગ?