કેટલા પ્રકારના હોય છે ક્રેડિટ કાર્ડ?

આજે આપણે બે બેંકોના ક્રેડિટ કાર્ડ વિશે વાત કરીશું. આમાંથી એક છે SBI કાર્ડ્સ અને બીજું છે Axis Bank. બંને પાસે અલગ-અલગ કેટેગરીમાં અલગ-અલગ કાર્ડ છે

  • Team Money9
  • Last Updated : September 1, 2023, 11:19 IST
Published: September 1, 2023, 11:19 IST

કેટલા પ્રકારના હોય છે ક્રેડિટ કાર્ડ?