કેવી રીતે કરવી ઘરની સ્માર્ટ સફાઈ? કયા મશીનોથી રાખવું ઘરને ચોખ્ખુંચણાક? સાફસફાઈનાં મશીનો કેટલામાં પડશે?

ઘરને સ્વચ્છ રાખવા માટે ઘણા પ્રકારનાં ઉપકરણો ઉપલબ્ધ છે. આ મશીનો કેવી રીતે કામ કરે છે અને તેની કિંમત કેટલી હોય છે તે સમજીએ...

Published: July 5, 2023, 10:44 IST

પર્સનલ ફાઇનાન્સ અંગે લેટેસ્ટ અપડેટ મેળવવા માટે Money9 App ડાઉનલોડ કરો