શું લોન લઇને મોંઘો ફોન ખરીદવો યોગ્ય છે?

લોન લઇને ફોન ખરીદવો સસ્તો નથી પડતો. પર્સનલ લોન પર વિવિધ બેંકો અને NBFCના હિસાબે 8.75 ટકાથી લઇને 49.5 ટકા સુધીનું વાર્ષિક વ્યાજ ચૂકવવું પડી શકે છે. ક્રેડિટ કાર્ડ દ્વારા EMI પર ફોન ખરીદો છો, ત્યારે તમારે 13 થી 24 ટકા વ્યાજ દર ચૂકવવો પડી શકે છે.

Published: October 17, 2023, 06:41 IST

પર્સનલ ફાઇનાન્સ અંગે લેટેસ્ટ અપડેટ મેળવવા માટે Money9 App ડાઉનલોડ કરો