મની ટાઈમઃ જુઓ ખેતીવાડીની, પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જાની, બેન્કિંગ જગતની અને મહિલા કર્મચારીઓની ખબર

સરકાર કયા દેશમાં કરશે ચોખા અને ઘઉંની નિકાસ? કયા અનાજ મોંઘા થયા? ક્યાં બની રહ્યો છે વિશ્વનો સૌથી મોટો પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જા પ્રોજેક્ટ? બેન્કોએ કેટલી રકમ માંડવાળ કરી?

Published: December 5, 2023, 16:14 IST

પર્સનલ ફાઇનાન્સ અંગે લેટેસ્ટ અપડેટ મેળવવા માટે Money9 App ડાઉનલોડ કરો