ડાયનેમિક એસેટ એલોકેશન પર કેવી રીતે લાગે છે ટેક્સ?

ડાયનેમિક એસેટ એલોકેશન ફંડ પર લાગતો ટેક્સ એ વાત પર નિર્ભર કરે છે કે તેણે કયા પ્રકારના એસેટમાં વધારે રોકાણ કર્યું છે.

Published: April 7, 2022, 06:10 IST

પર્સનલ ફાઇનાન્સ અંગે લેટેસ્ટ અપડેટ મેળવવા માટે Money9 App ડાઉનલોડ કરો