Live
મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરતા પહેલા તેનું રિસ્કોમીટર જોવું કેટલું જરૂરી?

રિસ્કોમીટર વાસ્તવમાં દરેક મ્યુચ્યુઅલ ફંડના NFO સમયે બહાર પાડવામાં આવેલ એક ચિત્ર છે જેમાં એક તીર દ્વારા બતાવવામાં આવે છે કે ફંડમાં કેટલું જોખમ છે.