PFના વ્યાજ પર ક્યારે લાગે છે ટેક્સ?

જો તમે PFની સાથે સાથે VPF દ્વારા રોકાણ કરતા હશો, તો તમારે વ્યાજની રકમ ટેક્સેબલ ન થઈ જાય તેનું ધ્યાન રાખવું પડશે.

  • Team Money9
  • Last Updated : September 19, 2022, 10:52 IST
Published: September 19, 2022, 10:52 IST

PFના વ્યાજ પર ક્યારે લાગે છે ટેક્સ?