લગ્નમાં મળેલી ગિફ્ટ પર ટેક્સ ક્યારે લાગે?

લગ્નમાં સ્થાવર અને જંગમ એમ બંને મિલકત ભેટ તરીકે આપવામાં આવે છે. શેર્સ, ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ એટલે કે FD, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને જ્વેલરી જંગમ છે. જ્યારે જમીન, મકાન, ફ્લેટ વગેરે સ્થાવર મિલકત હેઠળ આવે છે.

  • Team Money9
  • Last Updated : November 3, 2023, 06:38 IST
Published: November 3, 2023, 06:38 IST

લગ્નમાં મળેલી ગિફ્ટ પર ટેક્સ ક્યારે લાગે?