રિફંડ ન આવવાનું શું હોઇ શકે છે કારણ?

ઇનકમ ટેક્સ રિફંડ આવવામાં લાગતો સમય ઇનકમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટની આંતરિક પ્રક્રિયા પર આધાર રાખે છે. સામાન્ય રીતે રિટર્ન ફાઇલ કર્યાના 20 થી 45 દિવસની અંદર રિફંડ પ્રોસેસ થાય છે.

  • Team Money9
  • Last Updated : August 10, 2023, 05:44 IST
Published: August 10, 2023, 05:44 IST

રિફંડ ન આવવાનું શું હોઇ શકે છે કારણ?