NRI પ્રોપર્ટી વેચે તો કેવી રીતે થશે ટેક્સની ગણતરી?

ભારતમાં પ્રોપર્ટી વેચવાથી થતા નફા પર ટેક્સ લાગે છે.જો મકાન 2 વર્ષથી વધુ સમય રાખીને વેચવામાં આવે તો લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન લાગે છે.

Published: April 4, 2023, 13:46 IST

NRI પ્રોપર્ટી વેચે તો કેવી રીતે થશે ટેક્સની ગણતરી?