રેસિડેન્શિયલ પ્રોપર્ટીમાં રોકાણ કરીને આ રીતે બચાવો ટેક્સ

ઇનકમ ટેક્સ એક્ટની સેક્શન 54 હેઠળ કોઇ ઘરના વેચાણ પર થયેલા કેપિટલ ગેઇન એટલે કે નફાને બીજા ઘરમાં રોકાણ કરીને ટેક્સ બચાવી શકાય છે.

  • Team Money9
  • Last Updated : February 21, 2023, 11:55 IST
Published: February 21, 2023, 11:55 IST

રેસિડેન્શિયલ પ્રોપર્ટીમાં રોકાણ કરીને આ રીતે બચાવો ટેક્સ