એકથી બીજા મ્યુ.ફંડમાં સ્વિચ કરો તો કેપિટલ ગેઇન ટેક્સ લાગે?

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં સ્વિચિંગ કરવાનો અર્થ એક જ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હાઉસમાં પોતાના રોકાણને એક સ્કીમમાંથી બીજી સ્કીમમાં ટ્રાન્સફર કરવાનો છે. જો તમે એક સ્કીમમાંથી બીજી સ્કીમમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરો છો, તો ટેક્સ લાગશે. ટેક્સ ઉપરાંત, તમારે એક્ઝિટ લોડ ચૂકવવો પડી શકે છે.

  • Team Money9
  • Last Updated : February 12, 2024, 13:05 IST
Published: February 12, 2024, 13:05 IST

એકથી બીજા મ્યુ.ફંડમાં સ્વિચ કરો તો કેપિટલ ગેઇન ટેક્સ લાગે?