અલ્ટ્રા પ્રીમિયમ ક્રેડિટ કાર્ડ, કોના માટે યોગ્ય છે?

અલ્ટ્રા પ્રીમિયમ ક્રેડિટ કાર્ડની જોઇનિંગ અને એન્યુઅલ ફી બંને 40 થી 60 હજાર રૂપિયાથી શરૂ થાય છે. એવા પણ કાર્ડ છે જેની ફી લાખો રૂપિયા છે. છેવટે, શું હોય છે અલ્ટ્રા પ્રીમિયમ ક્રેડિટ કાર્ડ, કોના માટે યોગ્ય છે અને તેના શું છે તેના નફા-નુકસાન? આવો સમજીએ

Published: February 13, 2024, 09:07 IST

અલ્ટ્રા પ્રીમિયમ ક્રેડિટ કાર્ડ, કોના માટે યોગ્ય છે?