ખરેખર ફુગાવો ઘટ્યો? પણ દાળ કેમ થઈ 15% મોંઘી?

જુલાઈ મહિનામાં રિટેલ ફુગાવો કેટલે પહોંચ્યો? છેલ્લાં છ સપ્તાહમાં તુવેર અને અડદની દાળ કેમ થઈ મોંઘી? આવી તમામ મહત્ત્વની ખબર જાણવા માટે જુઓ MONEY TIME....

  • Team Money9
  • Last Updated : August 12, 2022, 16:05 IST
Published: August 12, 2022, 16:05 IST

ખરેખર ફુગાવો ઘટ્યો? પણ દાળ કેમ થઈ 15% મોંઘી?