મની ટાઈમ બુલેટિનઃ સાંભળો UPIની, FDના વ્યાજ દરની, Amazon Primeની અને અંબાણીની ખબર

કઈ બેન્કોએ વધાર્યાં FDના વ્યાજ દર? Amazon Primeના પ્લાનમાં શું ફેરફાર થયો? રિલાયન્સે કોની સાથે સોદો કર્યો? UPIથી કેટલા મૂલ્યની લેવડદેવડ થઈ?

  • Team Money9
  • Last Updated : December 27, 2023, 16:04 IST
Published: December 27, 2023, 16:04 IST

મની ટાઈમ બુલેટિનઃ સાંભળો UPIની, FDના વ્યાજ દરની, Amazon Primeની અને અંબાણીની ખબર